Köpanmälan

  • Då turordningen för att välja lägenhet styrs av tidpunkt för intresseanmälan krävs det att den person som lämnat intresseanmälan står som Köpare 1. Skall ytterligare ägare finnas på avtalet behöver vi även kontaktuppgifter till Köpare 2.
  • Observera att din köpanmälan ska ha inkommit senast måndagen den 17 september, kl. 12.00.