alt=

MJÖRNBO ALLÉ

Ett hållbart boende

Välkommen till Mjörnbo Allé

Mjörnbo Allé kallar vi det område som växer fram i centrala Gråbo. Istället för att bygga ut, bygger Mjörnbo Allé ihop. Ett nybyggt och modernt boende i en trygg småstad. Dess centrala placering gör att handel, service, skola och förskola finns inom gångavstånd. Ett stenkast bort har du skogen och sjöarna för sköna naturupplevelser och en aktiv livsstil. Samtidigt har du Göteborgs storstadsutbud bara minuter bort. Ett boende här ger dig möjligheten till ett aktivt liv utan att göra kompromisser.

Mjörnbo Allé
i fem etapper

Etapp 1
Etapp 1
Bostadsrätter: Slutsålt
Lokaler: 1 lokal ledig
Etapp 1
Den första etappen består av tre hus med totalt 49 bostadsrätter och två attraktiva lokaler. Bostadsrätterna är alla sålda sedan en tid tillbaka. En av de två lokalerna finns fortfarande tillgänglig - kontakta oss gärna för mer information.
Etapp 2
Etapp 2
Hyresrätter: Fullt uthyrt
Etapp 2
Den andra etappen har byggts i direkt anslutning till den första och består av 45 hyreslägenheter. Dessutom har ca 500 m2 kommersiella lokaler färdigställts, där bland annat biblioteket i Gråbo är hyresgäst. Uthyrningsarbetet är klart och inflyttning sker under Q1 2018.
Etapp 3
Etapp 3
Prel. bostadsrätter
Prel. säljstart 2018
Etapp 3
Här planeras byggstart för ca 50 bostadsrätter. Säljstart sker under våren/sommaren 2018 med beräknad inflytt våren 2020.
Etapp 4
Etapp 4
Flerbostadshus
Upplåtelseform ej bestämt
Etapp 4
För etapp fyra planeras byggnation av ca 50 lägenheter. Vilken upplåtelseform som lägenheterna kommer att ha är för närvarande inte bestämt.
Etapp 5
Etapp 5
Radhus
Etapp 5
Femte och sista etappen i Mjörnbo Allé består av 40 radhus. Start för byggnation är i dag inte fastställt, men när radhusen är på plats och projektet avslutat har Gråbo centrum ca 250 nya bostäder – och ett nytillskott av lokaler för såväl handel som service.

PILOT GRÅBO

Målsättningar för pilot Gråbo

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 eller tidigare. Gråbo ska göras till pilot i arbetet att nå Vision 2025. Skälen till beslutet är flera; att tre nya skolor redan hade byggts, att engagemanget bland invånarna i Gråbo är väldigt högt och att Gråbo som tätort är väl avgränsat.

Målsättningar för pilot Gråbo

När kommunstyrelsens uppdrag om pilot Gråbo är avslutat ska:

  • Gråboborna ha goda förutsättningar att välja hållbara livsmönster. Målet riktar sig till alla åldrar.
  • Gråboborna i betydande omfattning själva vilja driva utvecklingen att göra Gråbo till en hållbar tätort levnadsvillkor och livsmönster. Detta ska ske inom ramen för goda skolresultat i övrigt.
  • Gråbo tätort ha en hållbar tätortsstruktur.
  • Gråbo tätort ha tillgång till en hållbar infrastruktur.
  • Näringslivet i Gråbo i betydande omfattning stödja en hållbar utveckling. Bland annat betyder detta att väsentligt fler arbetstillfällen än vad som finns idag, ska skapas.
  • Föreningslivet i Gråbo vara aktivt i hållbarhetsarbetet.
  • Erfarenheterna i utvecklingsarbetet i Gråbo i betydande omfattning finnas överförda till hela kommunen.

Tre grundläggande förhållningssätt:

Det kommer att ta tid

Tiden i sig måste läggas fast som ett viktigt förhållningssätt. Det kommer att finnas perioder när inte så mycket spännande händer, och det kommer att komma en tid när frågan inte längre är ny och spännande.

Gråbo är en vanlig ort - detta gör den unik.

Gråbo är en alldeles vanlig svensk tätort som liknar 1000-tals andra orter i Sverige. Det som gör arbetet i Gråbo ovanligt, och kanske unikt, är att det inte utgår från ett stort exploateringsprojekt, d.v.s. ett stort nybygge. Istället är det den sociala dimensionen som är intressant, människors vardagsliv, hur vardagens transporter fungerar, hur man väljer att sköta sina bostäder, eller vilka varor man väljer, mm. Detta föreslås vara utgångspunkten för arbetet i Gråbo.

Inflytande från boende i Gråbo.

Kommunens vision, och kommunens klimatstrategi, som är en del av strategin för att nå visionen, ställer krav på en annan livsstil, d.v.s. en förändring av vardagslivet. En sådan utveckling kommer att vara en del av arbetet inom pilot Gråbo – och detta kan inte ske utan ett nära samarbete med dem som bor och verkar i Gråbo.

DET ÄR VI SOM BYGGER

Med Göteborg som bas är Tornstaden en modern version av gamla tiders byggmästare. Vi ser oss som nytänkande med kompetens att utveckla, bygga, äga och förvalta fastigheter. Vi arbetar långsiktigt och lägger stor vikt vid den personliga relationen med våra kunder, samarbetspartners och anställda.

Vår vision kommer från den gamla byggmästarens roll, som var att med personligt engagemang, långsiktighet och kvalitetstänkande driva byggprojekt från början till slut. Precis som gamla tiders byggmästare tar vi ett personligt ansvar för projektering, byggnation och förvaltning. Det gör att vi har full kontroll i alla delar av byggprocessen. Trots att vi växt snabbt de senaste åren genomförs alla projekt med korta beslutsvägar och tydligt ansvar, vilket ger våra samarbeten stabilitet och effektivitet.

Det har visat sig att vårt traditionella arbetssätt är mer modernt än någonsin.

Läs mer om Tornstaden.

KONTAKT

Intresseanmälan: bostadsrätt och radhus

Om du vill anmäla ditt intresse för en bostadsrätt eller radhus, fyll i dina kontaktuppgifter nedan. Mäklaren kommer ta kontakt med dig när vidare säljmaterial finns tillgängligt.

Intresseanmälan: hyresrätt och lokal

Uthyrningen av lägenheterna i etapp 2 är klar. Om du vill anmäla ditt intresse för en lokal eller en hyreslägenhet i något av våra framtida projekt, fyll i dina kontaktuppgifter nedan. Du kommer bli kontaktad och få information inför uthyrningen av kommande etapp med hyreslägenheter.

De ev. val du gör nedan är inte bindande.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

 
Jag är intresserad av:
 Bostadsrätt Radhus

 
Vi använder dina uppgifter endast för att registrera ditt intresse för det aktuella projektet och kommunikation i samband med försäljning. Uppgifterna sparas bara så länge din intresseanmälan är aktuell. Uppgifterna används av Tornstaden Projektutveckling AB och den mäklare som ansvarar för försäljningen.

 Jag godkänner ovanstående villkor.

 

De ev. val du gör nedan är inte bindande.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

 
Jag är intresserad av:
 Hyresrätt Lokal

 
Vi använder dina uppgifter endast för att registrera ditt intresse för det aktuella projektet och kommunikation i samband med försäljning. Uppgifterna sparas bara så länge din intresseanmälan är aktuell. Uppgifterna används av Tornstaden Projektutveckling AB.

 Jag godkänner ovanstående villkor.